l. Zul Jalaali Wal Ikram

Posted by kopiahlembik on 3:08 AM in
Aras 1 :
1. Murid dapat menyatakan pengertian Zul Jalali Wal Ikraam.
2. Murid dapat menyatakan Allah mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
2. Menyebut dan memahami maksud dalil naqli tentang nama Allah Zul
Jalali Wal Ikraam daripada Hadith riwayat Abu Hurairah dalam Ad Daawatut Tarmizi 3429
4. Meyakini bahawa Allah mempunyai keagungan dan kemuliaan.

ZULJALALIWAL IKRAM bererti ALLAH mempunyai Keagungan dan Kemuliaan Yang Maha Luas dan meliputi sekelian makhluk-Nya .

Dalil Naqli :


maksudnya :"dan akan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai Keagungan dan Kemuliaan "
Surah Al Rahman 55:27


BUKTI-BUKTI ALLAH MEMPUNYAI KEAGUNGAN DAN KEMULIAAN
1-Semua kehendak ALLAH pasti berlaku.
2-Ciptaan ALLAH sangat sempurna.
3-Kekuasaan ALLAH adalah mutlak.
4-ALLAH pemberi rezeki kepada semua makhluk
5-Semua di langit dan di bumi bertasbih.

Aras 2 :
1. Menyenaraikan bukti-bukti Allah mempunyai keagungan dan kemuliaan
1.1. Semua kehendakNya berlaku.
1.2. CiptaanNya sempurna.
1.3. KekuasaanNya mutlaq.
1.4. Pemberi rezeki kepada semua makhluk.
1.5. Segala makhluk di langit dan di bumi bertasbih kepadaNya.
2. Sentiasa berusaha, berdoa dan bertawakkal.
Aras 3 :
1. Menyatakan ciri-ciri keagungan dan kemuliaan Allah antaranya :
1.1. Tiada batasan.
1.2. Tidak bergantung kepada orang lain.
1.3. Kekal.
1.4. Tiada bandingan.

2.1.10. Nama-nama Allah ( Asma Al Husna ) k. Al Hasib بيسحلا

Posted by kopiahlembik on 3:06 AM in
Aras 1 :
1. Murid dapat menyatakan pengertian Al Hasib.
2. Menyatakan Allah Maha mengawasi.
3. Menyebut dan memahami maksud dalil naqli tentang nama Allah
Al Hasib daripada hadith riwayat Abu Hurairah dalam Ad Da’awati
At Tarmizi.
4. Meyakini bahawa Allah Maha Mengawasi.
Aras 2 :
1. Menyenaraikan tanda-tanda Allah Al Hasib :
1.1. Adanya catatan amalan oleh Raqib dan Atid ( ديتع ناد بيقر )
1.2. Adanya hari pembalasan.
1.3. Balasan berdasarkan catatan.
1.4. Perbuatan baik dan jahat jika tidak dihitung akan menjadi sia-sia.
2. Allah tidak menjadikan sesuatu itu dengan sia-sia.
Aras 3 :
1. Menyatakan ciri-ciri Allah maha penghitung.
2. Menyatakan kepentingan berlaku adil dalam kehidupan.
3. Sentiasa berlaku adil.

b) Al Hakim ( ميكحلا )

Posted by kopiahlembik on 3:02 AM inAras 1 :
1. Menyatakan :
1.1. Pengertian Al Hakim.
1.2. Maksud Allah maha bijaksana.

Tahukah kamu erti bijasana ? Bijaksana ertinya p
andai . Tahukah kamu erti Maha Bijaksana ? Maha Bijaksana ertinya sangat pandai.Manusia ada yang pandai dana ada yang tidak pandai . ALLAH Maha Bijaksana .Ini gambar gubahan bunga . Gubahan bunga ini cantik . Gubahan bunga ini dibuat oleh penggubah yang pandai.Pen
ggubah itu tahu cara-cara menggubah bunga .

Ada juga gubahan bunga yang tidak cantik . gubahan bunga yang tidak cantik dibuat
oleh orang yang tidak pandai . Orang itu tidak tahu cara-cara menggubah bunga .

bagamanakah kamu tahu seseorang itu pandai ? kita tahu penggubah bunga itu pandai dengan melihat gubahannya . Gubahanya ada bermacam-macam jenis dan cantik .Ada bermacam-macam pokok bunga dalam gambar ini .pok
ok-pokok itu kelihatan cantik . Tahukah kamu siapa yang menjadikan pokok-pokok itu ALLAH yang menjadikannya . ALLAH Maha Bijaksana . Mari kita menyebut Subhanallah .


Ada bermacam-macam binatang dalam gambar ini . Binatang-binatang itu sungguh menarik . Tahukah kamu siapa yang menjadikan binatang-binatang itu ? ALLAH yang menjadikannya . ALLAH Maha Bijaksana .Mari kita menyebut Subhanallah .

Ini gambar budak.Budak ini cantik. Dia boleh melakukan bermacam-macam perkara . Dia boleh bercakap,ketawa,menangis dan diam . Dia boleh berdiri , duduk , berjalan dan berlari . Dia boleh mendengar , melihat , menghidu dan berfikir .

Tahukah kamu siapa yang menjadikannya? ALLAH yang menajdikannya . ALLAH menajdikannya . ALLAH Maha Bijaksana . Mari kita menyebut Subhanallah .

2. Membaca dan memahami dalil naqli tentang nama Allah Al Hakim dari
hadith Asmaa Al Husna.
3. Menyatakan dalil aqli Al Hakim :
3.1. Mengatur perjalanan alam.
3.2. Suci daripada sebarang kesilapan.
3.3. Segala yang berlaku di alam ini mempunyai hikmatnya.
4. Bijak membuat keputusan.
Aras 2 :
1. Menyatakan ciri-ciri Al Hakim :
1.1. Semua kejadian Allah berfungsi dalam kehidupan.
1.2. Peraturan alam sesuai dengan kehidupan.
2. Menyatakan hikmat Al Hakim :
2.1. Mendapat rahmat Allah.
2.2. Mendapat ilmu.
3. Sentiasa menghargai nikmat Allah dan bersyukur.

Aras 3 :
1. Menjelaskan perbezaan sifat Al Hakim Allah dengan kebijaksanaan manusia :
1.1. Al Hakim bersifat azali.
Kebijaksanaan manusia berdasarkan ilmu yang dipelajari.
1.2. Al Hakim Allah tiada batas.
Kebijaksanaan manusia terbatas.
2. Menyebut kelebihan orang yang bijaksana.
3. Sentiasa menghormati orang yang ber

2.1.10. Nama-nama Allah a) As Sabur ( روبصلا )

Posted by kopiahlembik on 3:01 AM in
Aras 1 :
1. Menyatakan :
1.1. Pengertian As Sabur.
1.2. Maksud Allah Maha Sabar
2. Membaca dan memahami dalil naqli tentang nama Allah As Sabur
dari hadith Asmaul Husna.
3. Menyatakan dalil aqli Allah As Sabur :
3.1. Allah tidak segera mengazab hambaNya yang melakukan dosa.
4. Sentiasa sabar ketika menghadapi dugaan.
Aras 2 :
1. Menyatakan cirri-ciri As Sabur :
1.1. Tidak menyegerakan azab.
1.2. Memberi peluang hambaNya bertaubat.
2. Menyatakan hikmat As Sabur :
1.1. Rahmat Allah kepada manusia.
1.2. Mendidik manusia supaya bersabar.
3. Sentiasa muhasabah diri.

Aras 3 :
1. Menjelaskan perbezaan antara As Sabur dengan sabar.
1.1. As Sabur nama Allah.
Sabar adalah sifat manusia.
1.2. As Sabur Allah tidak terbatas.
Sabar manusia ada batas.
2. Menyatakan kelebihan orang yang bersifat sabar :
2.1. Memperkukuhkan iman.
2.2. Dikasihi oleh Allah.
2.3. Dihormati oleh masyarakat.
3. Sentiasa beristighfar.

(b) Ar Rahim ( ميحرلا )

Posted by kopiahlembik on 2:56 AM in
Aras 1 :
1. Menyebut pengertian Ar Rahim.
2. Menyatakan tanda sifat Ar Rahim Allah terhadap hambaNya :
2.1. Memberi ganjaran pahala.
2.2. Mengampunkan dosa.
3. Menyayangi, mengasihi dan berbuat baik kepada rakan.
Aras 2 :
1. Menyebut beberapa contoh perbuatan yang disukai dan dibenci
oleh Allah.
2. Kasih dan sayang kepada sesama makhluk.
Aras 3 :
1. Menyatakan kesan jika Allah tidak bersifat Ar Rahim.

2.1.1. Al Asmaul Husna (a) Ar Rahman ( نمحرلا )

Posted by kopiahlembik on 2:56 AM in
Aras 1 :
1. Menyebut erti Ar Rahman
2. Menyatakan sifat Ar Rahman :
2.1. Memberi rezeki.
2.2. Menyediakan udara.
2.3. Menyediakan air.
2.4. Memberi kesihatan.
3. Mengetahui dan mengamalkan cara-cara menjadi orang yang pemurah
serta rajin membantu rakan dan guru.
Aras 2 :
1. Menyebut nikmat Allah kepada makhluk secara lisan :
1.1. Sumber alam
1.2. Udara
1.3. Cahaya
1.4. Air
Aras 3 :
1. Menyatakan kesan jika Allah tidak bersifat pemurah.

b) Al Ghafur ( روفغلا )

Posted by kopiahlembik on 2:51 AM in
Aras 1 :
1. Murid dapat menyatakan :
1.1. Pengertian Al Ghafur.
1.2. Maksud Allah maha pengampun.
2. Membaca dan memahami maksud dalil naqli tentang nama Allah " Al Ghafur "
dari hadith Asmaaul Husna.
3. Sentiasa memohon keampunan daripada Allah.
Aras 2 :
1. Menyatakan cara memohon keampunan daripada Allah :
1.1. Beristighfar kepada Allah.
1.2. Rasa menyesal dan insaf di atas kesalahan yang telah dilakukan.
1.3. Berazam untuk tidak mengulangi lagi dosa yang lalu.
1.4. Melakukan perkara ma’aruf.
2. Meyakini Allah bersifat maha pengampun.
Aras 3 :
1. Menyatakan kesan Allah bersifat Al Ghafur :
1.1. Menenangkan hati dan jiwa serta tidak mudah berputus asa.
1.2. Mendapat rahmat dan nikmat daripada Allah.
2. Sentiasa reda dengan ketentuan Allah

2.1.10. Nama-nama Allah a) Al Afw ( وفعلا )

Posted by kopiahlembik on 2:49 AM in
Aras 1 :
1. Murid dapat menyatakan :
1.1. Pengertian Al Afw.
1.2. Maksud Allah Maha Pemaaf.
2. Membaca dan memahami maksud dalil naqli tentang nama Allah " Al Afw "
3. Bersedia memaafkan kesalahan orang lain
Aras 2 :
1. Menyatakan cara memohon keampunan kepada Allah :
1.1. Berusaha meninggalkan dosa.
1.2. Mengambil wuduk.
1.3. Beristighfar.
1.4. Melakukan perkara-perkara sunat.
2. Sentiasa memohon keampunan daripada Allah.
Aras 3 :
1. Menyatakan kesan Allah bersifat Al Afw / pemaaf :
1.1. Menenangkan hati dan jiwa.
1.2. Tidak mudah berputus asa.
1.3. Mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah.
2. Sentiasa baik hati terhadap sesama insan.

2.1.11. Pengertian dosa dan pahala.

Posted by kopiahlembik on 2:12 AM in
Aras 1 :
1. Menyatakan pengertian dosa dan pahala.
2. Menyatakan contoh amalan yang boleh diberi ganjaran pahala dan
amalan yang dibalas dengan dosa.
3. Berusaha melakukan perkara kebaikan.

LINK:
http://ms.wikipedia.org/wiki/Pahala

DOSA DAN PAHALA PERKARA GHAIB
MENGUNDI
DOSA DAN PAHALA ORG KAFIR

Aras 2 :
1. Memahami cara-cara untuk mendapat pahala.
2. Memahami cara untuk mengelak dosa.
3. Menginsafi diri dan mengelak dari melakukan sebarang dosa

Aras 3 :
1. Mengklasifikasikan perbuatan yang boleh membawa kepada
dosa dan pahala.
2. Memahami kesan dan faedah orang yang mengambil berat tentang
dosa dan pahala.

b) Al Hadi ( ىداهلا )

Posted by kopiahlembik on 12:20 AM in
b) Al Hadi ( ىداهلا )
Aras 1 :
1. Memahami Al Hadi adalah salah satu daripada nama-nama Allah.
2. Menyatakan pengertian Al Hadi.
3. Menyatakan ciri-ciri Al Hadi.
4. Sentiasa mengharapkan hidayah dan petunjuk daripada Allah.
Aras 2 :
1. Memahami bagaimana cara untuk mendapat hidayah.
2. Memahami cara hidup orang yang mendapat hidayah.
Aras 3 :
1. Menghuraikan mengapa manusia perlu hidayah daripada Allah.
2. Mengasihi sesama makhluk.

LINK:
DEFINISI
http://ms.wikipedia.org/wiki/Sifat-sifat_Allah
HIDAYAH PETUNJUK ALLAH
HIDAYAH MILIK ALLAH
HIDAYAH MILIK ALLAH
HIDAYAH MILIK ALLAH
HIDAYAH BUKAN MILIK KITA

2.1.10. Nama-nama Allah ( Asmaul Husna ) a) As Salam ( ملاسلا )

Posted by kopiahlembik on 12:18 AM in
2.1.10. Nama-nama Allah ( Asmaul Husna )
a) As Salam ( ملاسلا )

Aras 1 :
1. Memahami bahawa As Salam adalah salah satu daripada nama-nama
Allah.
2. Menyatakan pengertian As Salam.
3. Menyatatakan ciri-ciri As Salam.
4. Mengasihi sesama sendiri dan belas ihsan kepada makhluk lain.
Aras 2 :
1. Memahami bagaimana ciri As Salam boleh dipupuk dalam diri.
2. Memahami bagaimana As Salam boleh memberi faedah kepada makhluk.
Aras 3 :
1. Menghuraikan cara-cara mendapat kesejahteraan daripada Allah.
2. Memahami mengapa manusia perlu perlindungan Allah.
3. Bersyukur terhadap nikmat yang berikan oleh Allah.

Copyright © 2009 ASAS ULUMUL SYAR'IAH-AQIDAH All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.